onsdag 3 juli 2013

EU måste garantera tryggt fondsparande

Igår diskuterade vi ett annat viktigt direktiv, nämligen bättre samordning av regler för fondföretag när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicyer och sanktioner - det så kallade UCITS-direktivet.

Fondsparande bidrar till investeringar i Europeiska företag och bör därför uppmuntras. För att konsumenter och aktörer ska känna förtroende för marknaden behövs gemensamma regler i hela Europa.

Jag håller till stor del med min kollega Sven Giegold som är ansvarig för direktivet i Europaparlamentet, men uppmanar honom att inte låta diskussionen om bonuser ta fokus från direktivets syfte. Sparpengarna ska vara i tryggt förvar hos förvaringsinstitutet!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar