fredag 7 december 2012

Besök vid ett av världens effektivaste kraftverk

Idag var jag på studiebesök till Öresundsverket, ett komikraftverk som drivs av Eon. Det var intressant att se hur de kunde producera både fjärrvärme och el från naturgas.

Vi Folkpartister har varit tveksamma till den här satsningen. Naturgas är i sig ett ganska rent bränsle, men förbränningen medför stora utsläpp av koldioxid. Koldioxidutsläppen öka lokalt i Malmö, men samtidigt minskar utsläppen vid de kolkraftverk där produktionen minskar.

I mitt arbete i Europaparlamentet har jag under hösten skrivit ett betänkande om Europas energiframtid för år 2050. I Europa är vi alla beroende av varandras energipolitik och Öresundsverket är ett lokalt exempel. En gemensam marknad för energi skulle innebära att producenter och konsumenter i hela EU kan se vilken energi som är billigast och renast. På så sätt kan vi slippa överlappningar, flaskhalsar och luckor i EU:s energinät.
Här är jag i mitten efter dagens besök till Öresundsverket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar