måndag 10 december 2012

Besök vid Europeiska centralbanken

Innan arbetsveckan började i Strasbourg åka jag till Frankfurt för att tillsammans med mina kolleger i Europaparlamentets ekonomiska utskott besöka Europeiska centralbanken, ECB. Banken har under hösten varit ett hett ämne för diskussion. Dels på grund av utnämningen av den nya ledamoten av bakens styrande råd men främst då banken skulle bli tillsynsmyndighet för den föreslagna bankunionen.


Syftet med förslaget till bankunion är en gemensam förbättrad tillsyn av Europas finansiella sektor, och genom att ECB blir tillsynsmyndighet för EU:s banker. Medlemsländer som inte har den gemensamma valutan ser en stor risk, att bankunionen skapar ett EU delat mellan euroländer och icke-euro länder.

ECB:s videordförande Vítor Constâncio var optimistisk. Han ansåg att förslaget var i rätt riktning och tonade ner risken med att EU kan splittras. Han trodde att Storbritannien och Tjeckien kunde komma att stå utanför samarbetet, men var säker på att övriga länder - också Sverige - inte kommer att stå utanför. Min åsikt har varit att förslaget är bra, men Sveriges inflytande måste säkras.

Rent tekniskt kan det vara svårt för ECB att helt plötsligt bli tillsynsmyndighet för över 6200 banker, indelad i 4700 bankgrupper. Men Vítor Constâncio menade att balansen mellan centraliserade och decentraliserade beslut är viktigt. Nationella tillsynsmyndigheter kommer även i fortsättningen att ha ansvaret för översynen av bankerna. ECB kommer att samordna arbetet och ha det slutgiltiga ansvaret när avvägningar är svåra.


På frågan om hur ECB ställer sig till Europaparlamentets krav på balans även mellan könen i bankens styrande råd, fick vi bekräftat att man tog kritiken på allvar. Jag tror att ECB vill ändra den helt mansdominerade uppställningen, men det var talande att den hårt kritiserade medlemmen av bankens styrande råd Yves Mersch inte var där.

1 kommentar:

 1. Är målet att ECB ska ha så kompetent personal som möjligt underställt ett krav på jämn könsfördelning?
  Det verkar vara mer och mer som att kön ska gå före kompetens eftersom man vid lika kompetens (på papperet) ska låta ett visst kön ha företräde.
  Spendera kraften på få en jämnare könsfördelning bland vård och barnomsorgspersonal istället och vettiga löner dessa grupper.
  Att kriga för fler kvinnor i ECBs ledning är det värsta exemplet på att sila mygg och svälja kameler, jag sett på länge.
  Kom ner till verkligheten Olle.

  SvaraRadera