söndag 27 juni 2010

Mängder av ändringsförslag, G8, G20 och trialog om tillsynspaketet och hedgefonder

Kris-utskottet
Som koordinator i det tillfälliga s.k. kris-utskottet är det mitt ansvar att samordna Aldegruppens arbete och presentera ändringsförslag på den rapport som den socialistiska kollegan från Frankrike författat, Pervenche Berès.

Ett i stora stycken just franskt och socialistiskt aktstycke med en analys av såväl vad som hänt i finanskrisens spår som vad som behöver göras för att undvika en dylik kris till. Berès är en slipad politiker, som vet vad hon vill. Men denna gång tror jag hon har tagit i för mycket. Många har sett hennes förslag som väldigt provocerande. Och det har funnits de som vill förkasta hela hennes rapport, som ni för övrigt kan finna på EP:s hemsida.

Så långt har inte jag velat gå. Däremot har utskottets ordförande, min liberala kollega Wolf Klinz, och jag presenterat närmare 500 ändringsförslag, vilket ju i praktiken innebär att om vi får vår vilja igenom, så blir rapporten helt annorlunda än ursprungsförslaget.

Det tunga arbetet med alla dessa ändringsförslag har min medarbetare Rickard Ydrenäs gjort tillsammans med Wolf Klinz kompetente följeslagare. Heder och tack till båda för väl utfört kvällsarbete!

Totalt har ca 1700 ändringsförslag lämnats in. Detta är i sig något av ett rekord för en enskild rapport, som ju inte är en lagtext. Tanken var att utskottet skulle rösta om rapporten före sommaruppehållet, vilket nu är uteslutet.

G 8 och G 20
I Toronto möttes i dagarna världens ledare till informella diskussioner. Några större framsteg tyckts inte ha nåtts. Jag hoppas att löftena till världens fattigaste denna gång verkligen infrias - och inte bara blir ord från ett toppmöte!

Det råder oenighet om hur världen skall ta sig ur krisen - genom sparande eller satsingar. Nu tror jag nog att oenigheten överdrivs. Det behövs som vanligt lite av varje.

Att EU:s skuldsatta länder får ordning på sin ekonomi borde alla inse vikten av. Visst kan tyskarna spendera mer. Men det är inte lätt att övertyga ett folk av sparare, som bär den tunga europeiska historien ständigt med sig, att helt plötsligt glömma vad som varit. Samtidigt måste självklart stora satsningar, t.ex. på den gröna sidan, göras för att få fart på ekonomin.

Någon global bankskatt blev det inte. Här borde mer kunna göras. Jag tycker den svenska lösningen är värd att fundera över för andra länder. En form av försäkringsavgift.
Skall det bli någon form av skatt på finansiella transaktioner, som ju också diskuterats, bör den enligt min mening vara gemensam över hela världen. Och där är vi inte ännu!

Glädjande var att president Obama hade med sig till Toronto en amerikansk uppgörelse om det framtida regelverket inom finanssektorn; den s.k. Wall Street-lagen.

Nu är det EU:s tur.

Två stora lagförslag förhandlas varje dag
De två stora lagstiftningspaketen om den framtida finanstillsynen i EU och regleringen av hedgefonder och riskkapitalbolag går nu in i slutfas.

Det spanska ordförandeskapet hade hoppats klara av dem, innan spanjorerna lämnar över till Belgien. Nu verkar det inte bli så. Möjligen klaras tillsynspaketet, även om framförallt britterna är mycket skeptiska till mer av EU-makt över finanstillsynen.
För hedgefonderna är den stora stötesten hur EU skall se på de fonder som kommer utifrån. Från svensk sida är vi givetvis mycket angelägna om att EU inte isolerar sig eller stänger ute viktiga investeringar.

Öppna gränser är av vikt för ett växande Europa. Här hoppas jag att kritikerna kan stoppa förslagen om gränshinder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar