onsdag 9 juni 2010

Piebalgs svarar om Dawit Isaak

Andris Piebalgs, kommissionären för EUs utvecklingsbistånd, har svarat på mitt och Eva-Britt Svenssons brev från den 6e maj. Det är bra att kommissionen svarar, och positivt att Piebalgs ger uttryck för sitt starka stöd för Isaaks sak.

"Let me reassure you that Commission will continue to accord this case the highest priority and will continue to play its part along with the rest of the international community in calling for his release", skriver Piebalgs.

Jag är idag glad för kommissionens löfte att begära ett möte med Eritreas president i juli i år, och jag tar fasta på kommissionär Piebalgs avsikt att vid detta möte lyfta frågan om Isaak.

Men våra ansträngningar slutar inte förrän Isaak får sina rättigheter tillgodosedda. Han är en politisk samvetsfånge. Detta är i strid med folkrätten och han bör antingen släppas eller få sin sak prövad i en rättvis och fri domstol (vilket kan bli en utmaning i den lokala kontexten). Dessutom utsätts Isaak för omänsklig behandling i fängelset Eiraeiro. Han behöver omgående få tillgång till adekvat läkarvård.

Vi kan alltså inte nöja oss med bara ord och löften, utan vi fortsätter att bevaka situationen och trycka på från alla håll. Ett av de starkaste påtryckningsmedlen vi har är biståndspengarna. Där har EU men också Sverige en reell möjlighet att öka pressen på Eritreas president.

Ni som läser denna blogg kan också dra ert strå till stacken. Rikta uppmärksamhet mot kommissionär Piebalgs, visa det starka svenska stödet för att han ska agera kraftfullt - och snabbt. Skriv brev till kommissionen med vänliga uppmuntranden. Skriv debattartiklar. Låt inte frågan falla i glömska. Det är nämligen det Eritreas president hoppas på.

Vi glömmer inte - och vi kommer att fortsätta våra ansträngningar.

Tack Andris Piebalgs för ditt brev. Nu väntar vi på den konkreta handlingen!

Läs också dagens artiklar i Expressen och Svenska Dagbladet om frågan.

1 kommentar: