fredag 4 juni 2010

Nej till kvartalspopulism om euron

Politiker måste ha en långsiktig syn på euron. De ska inte vända kappan efter vinden och ägna sig åt kvartalspopulism. En lärdom som jag dragit av krisen är att det politiska utanförskap som drabbar Sverige på grund av att vi inte är med i eurosamarbetet blivit ännu större efter krisen.

På bara ett halvår har svenskarna gått från att vara europositiva till negativa. Om det hade varit en folkomröstning i november 2009 om euron skulle 44 procent röstat ja och 42 procent röstat nej, enligt en undersökning från SCB.

Svenskarnas intresse för att införa euron har svalnat betänkligt sedan dess.

En ny undersökning visar att tre av fem svenskar – 61 procent – skulle rösta nej om det vore en folkomröstning i dag (Novus Opinions undersökning på uppdrag av Dagens Industri).

Jag kan förstå svenska folkets ändrade uppfattning, men jag delar inte analysen. Krisen visar inte att euron har misslyckats som valuta. Krishanteringen de senaste månaderna visar ännu tydligare på det svenska utanförskapet. Sverige får inte vara med att fatta viktiga ekonomiska beslut som påverkar oss, på grund av att vi står utanför euron och inte deltar i eurogruppens möten.

Man kan också fråga sig varför Estland och Island vill gå med euron om det skulle vara ett misslyckat projekt som kritikerna hävdar. Förklaringen är enkel. Euron ger långsiktigt ekonomiskt stabilitet och politiskt inflytande över utformningen av Europas ekonomiska regelverk.

Men också en varm euroanhängare som jag inser att förändringar av regelverket måste till. Stabilitets- och tillväxtpakten har inte fungerat. Och grekiska skattebetalare skall betala grekiska skulder även i framtiden. Landet har medvetet vilselett omvärlden och misskött sina statsfinanser.

Det är det som är roten till problemet – inte euron! Därför är det viktigt att de lån och garantier vi nu ger är förknippade med tydliga krav på budgetsanering. Att Sverige också är med och stöttar är naturligt. Om Sverige vill tillhöra kärnan i EU
vill det till att vi också är med när stormarna viner.

Läs mer på Europaportalen idag!
Se även Carl B Hamiltons blogg om samma ämne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar