lördag 15 maj 2010

EU:s president på veckans gruppmöte i Bryssel

von Rompuy överraskade
På veckans gruppmöte i Bryssel hade vi besök av ”EU:s president”, Herman van Rompuy.

Jag har tyckt att han har gjort ett tämligen blekt och lite stelt intryck i plenum, men jag måste säga att jag blev positivt överraskad. Han redogjorde lugnt och sakligt för de dramatiska händelserna kring det enorma stödpaketet som beslutades om förra helgen.

Det handlar om stödåtgärder och garantier från EU och IMF om 750 miljarder euro. van Rompoy redovisade de olika delarna med hänvisningar till artiklarna i fördraget. En särskild stabilitetsmekanism införs, där euroländerna står för den absoluta merparten av de 500 mdr euro. Alla 27 medlemsländer står för 60 mdr euro. Sverige bidrar således både via EU-budgeten och via medlemskapet i IMF.

Själv tycker jag att det är bra att vare sig statsministern eller finansministern uteslutit ytterligare stödåtgärder från Sverige. Självfallet är det så att vi i vårt land påverkas i hög grad om den ekonomiska oron skulle fortsätta inom eurozonen och förorsaka en ytterligare nedgång i ekonomin, som ju just nu verkar vända uppåt. Vi har ett gemensamt öde i Europa!

Gemensamt inflytande
På en direkt fråga från mig om det inte finns en risk att EU nu splittras genom att euro-samarbetet kommer att kräva ytterligare samordning och gemensam beslutskraft, gav van Rompoy ett längre nyanserat svar. Han menade att de beslut som hittills tagits av eurogruppen också hade behandlats av alla 27 och ändringar i de ursprungliga förslagen hade kunnat göras gemensamt. Han såg problemen men menade att samarbetet inom EU måste stärkas, alldeles oavsett om man har euron som valuta eller inte.

Vi är flera som efterlyst lyskraft och karisma från EU:s första president. Jag undrar om det inte är ganska klokt att vi just nu i dessa stormiga dagar har en lugn och stabil person, som inte tar till överord. van Rumpuy ingav förtroende!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar