måndag 23 november 2009

Lyckat landsmöte! Ja till mer kärnkraft!

Återigen har folkpartister samlats och debatterat motioner och partistyrelsesvar på ett landsmöte. Det är alltid lika trevligt att diskutera politik och bryta argument mot varandra med andra folkpartister. Jag tycker landsmötet var lyckat. Vi tog en rad viktiga beslut. Speciellt beslutet om att möjliggöra utbyggnaden av fler kärnkraftverk var bra.

I kärnkraftsdebatten gick jag upp och pläderade för det ska bli möjligt att bygga nya kärnkraftreaktorer i Sverige - och inte bara ersätta de befintliga.

I debatten sa jag:

– De steg vi har tagit är inga myrsteg, det är älgakliv. Men nu är det tid att ta ytterligare steg. Varför ska vi sätta gränsen vid tio? Varför inte öppna för fler? Vi skulle kunna utveckla de tio kärnkraftverk som finns. Jag är dyster varje gång jag passerar Öresundsbron och ser dessa sarkofager i fjärran.

Jag kommer inte motsätta mig att Barsebäck öppnas igen. Den rysktyska gasledningen som har fått klartecken från regeringen kan leda till att beroendet av naturgas ökar i Sveriges närområde. Om vi bygger fler kärnkraftverk kan överskottet från elproduktionen exporteras. Vi skulle kunna bistå våra grannländer. Klimathotet måste stoppas.

Till slut hamnade frågan i det så kallade beredningsutskottet, som tog fram ett förslag som Landsmötets ombud ställde sig bakom:

Landsmötet uttalade att: 1. Sverige långsiktigt kan spela en roll för att minska Europas användning av fossila bränslen genom att exportera koldioxidfri el till Europas länder.2. Sverige på lång sikt bör öppna möjligheter inte bara för att ersätta befintlig kärnkraft utan också vid behov öka antalet kärnkraftreaktorer.3. Vi på allvar behöver börja med att även bygga ut förnybara energislag och energieffektivisera.

Även i andra frågor tog Folkpartiet flera viktiga steg framåt. Vi beslutade till exempel om att modernisera arbetsmarknadslagstiftningen och möjliggöra fler undantag från LAS.

Men jag är besviken över beslut om att inte göra medborgarkurs obligatorisk för att få bli svensk medborgare. Nu blev beslutet att kursen ska bli frivllig. Det tycker jag var ett felaktigt beslut. Dels hade det varit bra att göra kursen obligatorisk för att lättare kunna ta debatten med Sverigedemokraterna. Dels var det en knäpp på näsan på vår egen integrationsminister, Nyamko Sabuni. Det sänder en egendomlig signal att gå emot vår egen minister.

Under landsmötet blev jag åter invald i partistyrelsen och i partiledningen. Det känns bra att få fortsätta arbeta i partiledningen för Folkpartiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar