torsdag 5 november 2009

Kompromissen om telekompaketet en liberal seger för rättssäkerheten på Internet

I går kväll blev telekomuppgörelsen mellan medlemsländerna och parlamentets förlikningskommitte klar.

Under mötet i förlikningskommitte har parlamentet och rådet enats om gemensam lösning på den s.k. "138:an" och därmed telekompaktet. Texten bifogas nedan i sin helhet. Texten har godtagits av rådet och av parlamentets förlikningskommitte (enhälligt) och ska röstas om vid sessionen i Strasbourg sista veckan i November för att formellt antas av parlamentet.

Det är till stor del tack vare våra insatser i våras i Europaparlamentet för ett rättssäkert Internet som kompromissen mellan medlemsländerna och parlamentet om "138:an" möjliggjorts.

I maj lyckades vi liberaler i omröstningen i parlamentet att få en majoritet att rösta för att ingen ska kunna stängas av från Internet utan ett föregående domstolsbeslut. Det och fortsatt arbete i liberala gruppen under hösten tvingade fram den kompromiss som nu rådet och parlamentet enats om.

Kompromissen tillmötesgår de krav som Folkpartiet ställt upp. Att stänga av personer från Internet utan föregående prövning i domstol eller annan oberoende instans kunde vi aldrig acceptera. Rättsskipningen måste handhas av domstolar, inte av privata aktörer. Det har nu även medlemsländerna gått med på. Därför är överenskommelsen en liberal seger för ett rättssäkert Internet.

Kompromisstexten:

-------------------
Proposal for Article 1(3)a:

3a. Measures taken by Member States regarding end-users' acces to or use of services and applications through electronic communications networks shall respect the fundamental rights and freedoms of natural persons, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and general principles of Community law.

Any of these measures regarding end-users' access to or use of service and applications through electronic communications networks liable to restrict those fundamental rights or freedoms may only be imposed if they are appropriate, proportionate and necessary within a democratic society, and their implementation shall be subject to adequate procedural safeguards in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and with general principles of community law, including effective judicial protection and due process. Accordingly, these measures may only be taken with due repect for the principle of presumption of innocense and the right to privacy. A prior fair and impartial procedure shall be guaranteed, including the right to be heard of the person or persons concerned, subject to the need for appropriate conditions and procedural arrangements in duly substantiated cases of urgency in conformity with European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The right to an effective and timely judicial review, shall be guaranteed.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar