tisdag 24 mars 2009

Toppmötet i Bryssel

Förra veckans toppmöte i Bryssel blev inte riktigt det flera hade önskat. Att ge ytterligare ekonomiska injektioner för att stimulera tillväxt och jobb i EU, som ju president Obama efterlyst, ja också den europeiska fackföreningsrörelsen, hörsammades inte av EU:s ledare. Istället hänvisades till de insatser som hittills gjorts, och att effekterna av dessa budgettillskott inte hunnit verka fullt ut.
Att låta budgetunderskotten rusa iväg kan rimligen inte vara en modell. Redan idag prognostiserar Irland ett underskott på 10 procent, i USA nämns 13 procent i underskot.
Fundamenta i ekonomin riskeras med inflationstryck och räntehöjningar.
Däremot ökas insatserna i både IMF och EU:s stödfond för de länder som inte har euron, det vill säga länder som Lettland och Ungern.
Att EU måste ha en ökande beredskap inför nedgången i ekonomin är alldeles självklart. Sverige har ju redan tagit ett stort ansvar för att klara situationen i Baltikum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar