onsdag 4 mars 2009

Omröstningen om tobaksskatter i Europaparlamentets utskott för ekonomi- och valutafrågor 2009-03-02

Kommissionen lade sommaren 2008 fram ett förslag om strukturer och nivåer på tobaksskatter i unionen. På skatteområdet existerar bara gemensamma EU-regler för mervärdesskatter (moms) och punkskatter (alkohol, cigaretter, diesel m.m.). När det gäller dessa skatter har dock Europaparlamentet inget medbestämmande utan beslut tas av medlemsstaterna i ministerrådet med enhällighet. Europaparlamentet tillfrågas dock alltid i ett yttrande som kan spela stor roll för utgången i ministerrådet.

Som ansvarig i Europaparlaments liberala grupp kunde jag stödja stora delar av Kommissionens förslag. Huvudansvarig för rapporten är min ungerska kollega Lazlo Becsey från den stora kristdemokratiska/konservativa gruppen (EPP). Hans förslag till förändringar av rapporten gjorde att den blev mycket urvattnad. Förslaget till rapport var helt oacceptabelt för mig. Jag anser att folkhälsoargumenten skall komma i första rummet då det kommer till tobaksbeskattning, det är livsfarligt att röka!

Utskottets slutgiltiga version går tyvärr heller inte lika långt som kommissionen vad gäller generella höjningar av tobaksskatten. Anledningen till detta är att EU:s nya medlemsstater anser kommissionens förslag enbart är det gamla medlemsstaternas sätt att tvinga de nya staterna att höja sina skatter utan att de själva berörs. Man menar även att vi aldrig kommer att få en prisharmonisering av cigaretter i Europa om inte de gamla medlemsstaterna förbinder sig att begränsa sina egna ökningar som man menar tvingar de nya staterna att "springa efter ett skenande tåg". Man pekar också på riskerna för ökad smuggling från angränsande länder som inte är medlemmar av unionen t.ex. Ukraina.

Ett annat problem är uppfattningen hos en annan konservativ kollega, Astrid Lulling från Luxemburg. Madame Lulling och jag har varit inblandade i heta diskussioner tidigare, bland annat när hon ville använda sänkta mervärdesskatter på alkohol och vägrade harmonisera dieselskatterna trots att de stora skillnaderna i Europa skapade den diesel-turism som är en miljömässig katastrof. Hon är i detta fall emot alla former av ökningar av skatter på tobak. Anledningen till hennes uppfattning om skatter är att Luxemburg profiterar kraftigt på sin lågskattepolitik på dessa hälso- och miljöfarliga områden.

Av dessa anledningar fanns splitringar inom de politiska grupperna vilket medförde stor osäkerhet inför omröstningen i utskottet. Hade rapportörens linje fått majoritet hade det i princip inneburit att alla föreslagna höjningar av tobaksskatten uteblev och dessutom införandet av ett tak på höjningar för länder med höga tobaksskatter som t.ex. Sverige. Detta kunde jag inte under några omständigheter riskera.
Därför är jag trots allt nöjd idag då jag efter en uppskjuten omröstning och hårda förhandlingar lyckats förbättra den slutgiltiga versionen från utskottet på en rad punkter vad gäller skatteökningar och även fått igenom andra förslag som förbättrar rapporten ur ett folkhälsoperspektiv. De viktigaste punkterna är

- en garanterad ökning av skatten på de allra biligaste cigarretterna. Detta är mycket viktigt ur folkhälsosynpunkt.

- inga bindande begränsningar för medlemsstater som vill höja sina skatter över miniminivån.

- införandet av en klausul som ska ge alla medlemsstater rätt att sätta ett prisgolv på cigaretter om de så önskar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar