onsdag 25 mars 2009

Läs mitt tal i kammaren!

Anförande i samband med presentation av resultatet från Europeiska Rådets
möte i Bryssel 2009-03-19/20Talman, Rådsordf, Kommissionär

För tjugo år sedan föll Berlinmuren. I dagens svåra ekonomiska situation har man åter kunnat skönja uppbyggnaden av en ny mur i Europa. En ekonomisk sådan. Detta får inte ske.
Även om extra medel anslogs till fonden för att bistå länder i problem, känns engagemanget blandat bland EU:s ledare.
Det är oroväckande att Frankrike flyttar sina bilfabriker från Östeuropa. Protektionismens spöke får inte gå runt i Europa igen!
Priset om vi misslyckas att hålla ihop Europa är alldeles för högt. Historien kommer att straffa dem som sviker sitt ansvar.
Därför var det skönt att höra Gordon Browns tydliga budskap igår.

We will not walk away!

Talman,

Det finns all anledning att välkomna Laroiseregruppens förslag. Ett balanserat förslag. EU undviker överreglering, men övervakningen av finansmarknaderna förstärks väsentligt.
ECB får en allt viktigare roll. Även de nationella tillsynsmyndigheterna ges bättre möjlighet att samordna sig och utbyta information.
Också i kristider måste politiken vara rimlig. Att föreslå symboliska regleringar som mer stjälper än hjälper kan inte vara vårt svar i svåra tider.


Tack.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar