söndag 1 mars 2009

Toppmöte i Bryssel - Protektionism?

Solidariteten sätts på prov

Efter en intensiv utskottsfri-vecka med möten i Malmö, Hörby, Umeå, Oskarshamn, Göteborg och Lund lyssnar jag på SR:s flitige Bryssel-korrespondent Willy Silberstein summera söndagens toppmöte i Bryssel.

Ett toppmöte som har initierats av Tjeckiens premiärminister efter tendenser till ökande protektionism från flera medlemsländer i spåren av finanskrisen och lågkonjunkturen. Framförallt har ledarna från Öst-och Centraleuropa irriterats över en del provokativa uttalanden från bland annat den franske presidenten, där han talat om att franska bilföretag borde flytta hem sina fabriker från Tjeckien och Slovakien till Frankrike.

Enigheten utåt manifesteras när uppställning för "familjefotot" sker, men under ytan kan skönjas en tilltagande oro över nationella preferenser. Polens premiärminister Tusk varnade för protektionism och egoism. Tyvärr tror jag hans oro är befogad.

Tysklands Angela Merkel avvisade det ungerska förslaget om en solidaritetsfond för de länder i forna Öst- och Centraleuropa som särskilt drabbats av finanskrisen. Nu tror inte jag att sista ordet är sagt.

Redan har EU - också Sverige vad gäller Lettland - ställt upp med extra lån för att klara den akuta krisen i flera av medlemsländerna. Skulle solidariteten inom EU kräva ytterligare insatser, är jag övertygad om att så kommer att ske.


Problem inom Eurozonen
Också en del länder inom eurozonen har stora bekymmer, främst Irland och Grekland, delvis också Spanien, Frankrike och Malta.
Budgetunderskotten är högre än de stipulerade tre procenten. Den sk räntespreaden för statsobligationer mellan euro-länderna har ökat den senaste tiden, vilket har gjort att en del olyckskorpar börjat tala om en upplösning av eurozonen. Enligt min mening är detta taget helt ur luften.

Hade vi inte haft den gemensamma valutan hade skillnaderna - och därmed problemen -varit än större. Jag har talat med flera initierade källor med stor kunskap om EU:s monetära politik, som därtill menar att det vore hart när en omöjlighet i dagens Europa att något land skulle lämna eurozonen Inom EU är länder och folk beredda att ställa upp solidariskt för varandra. I slutändan!

Bottenrekord för kronan
Alltfler svenskar ser nu fördelarna med en stabil valuta. Enligt dagens opinionsmätning om euro-sympatierna är det snart jämnt skägg mellan Ja- och Nej-sidan. Den svenska kronan har under finanskrisen fallit som en sten mot euron och under fredagen noterades ett nytt sorgligt bottenrekord på över 11,40 kronor för en euro. En skakig krona ökar osäkerheten för våra företag och gör oss fattigare jämfört med andra länder.För varje dag som vi fortsätter att stå utanför eurosamarbetet blir vi ekonomiskt mer utsatta och sårbara. Dessutom får vi mindre att säga till om i EU. Det är därför vi behöver en ny folkomröstning om euron.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar