torsdag 26 mars 2009

Grupptalan stärker konsumenterna

Sista dagen denna gång i Strasbourg. Onsdagskvällen ägnade jag åt att debattera förslaget om förnyelse av EU:s konkurrensregler och en möjlighet för medborgarna att väcka grupptalan. Att vi får ett amerikanskt system med omfattande rättsprocesser, ett eldorado för advokater, oroar många av mina kolleger.
I Sverige har vi ju ett system med grupptalan, som just håller på att utvärderas. De svenska erfarenheterna är blandade. Men själv tror jag att om vi skall få en fungerande gränsöverskridande marknad i Europa, måste vi också ett fungerande rättssystem som stärker konsumenternas ställning. Se gärna mitt tal om aftonen här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar