torsdag 26 mars 2009

Strasbourg väntar på Obama

Efter att ha bland annat röstat om en bra rapport om internet, där en öppen tillgång till nätet stärkts, är jag på väg hem. Jag lämnar ett Strasbourg fyllt av poliser och säkerhetsförberedelser inför President Barack Obamas ankomst i nästa vecka. Nato skall fira sitt 60-års jubileum här.

Taxichauffören berättade stolt att den amerikanske Presidenten minnsann gästar hans stad och inte Paris. Stora demonstrationer väntar, inte minst efter det att President Sarokzy aviserat Frankrikes återinträde i Natos militära kommandon i samband med 60-årsfirandet.

Området kring Katedralen, där jag har mitt hotell, kommer att vara avspärrat och Katedralen stängd. Kring Europarådets och EU-parlamentets byggnander, där firandet äger rum, råder högsta beredskap.

Vi EU-parlamentariker är överlag besvikna och ledsna över att Obama inte ges tillfälle att tala inför vår församling. Den amerikanske President som senast var i EP lär ha varit Ronald Reagan.
Vi får hoppas att Barack Obama kommer till EP nästa gång han är i Europa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar