torsdag 19 februari 2009

Solna/Sjöbo/Stockholm/Malmö

De senaste dagrarna har jag hunnit med att möta intresserade folkpartister i Solna och Sjöbo. Det finns en påtaglig entusiasm och bred uppslutning kring valplattformen, där vi så tydligt slår fast att "Vi tror på Europa!".
Inget mesigt Nja.
På tisdagen deltog jag i ett mycket intressant seminarium om Lavaldomen och Stråth-utredningen. Jag har inte tidigare kunnat lyssna på Claes Stråth. Jag imponerades av hans pedagogiska upplägg och lugnt resonerande kring alla komplicerade juridiska turer kring domen.
Intressant var också att lyssna på fackens återhållsamma tonläge, också från LO:s sida. Det verkar hoppfullt inför den fortsatta remiss-behandlingen.
En viktig fråga är om vi skall införa lagstadgad minimilön i Sverige, vilket Teknikföretagen förespråkar. Jag hoppas att vi kan undvika politisk inbladning i löneprocessen. Den är parterna på arbetsmarknaden bättre lämpade att ansvara för.

Jan Andersson(s) och jag var som tidigare oense om den svenska arbetsrätten efter Lavaldomen bäst garanteras i Sverige eller genom lagstiftning av EU.

Finns den europeiska gemenskapen? Det var temat för ett välbesökt seminarium i Malmö i samband av presentationen av en forskningsrapport med ett antal uppsatser om hur den europeiska integrationen fungerar. Om barriärer för tjänstesektorn, om demografin, om kapitalets rörlighet, om EU:s utrikes och säkerhetspolitik. Boken rekommenderas för läsning http://www.santerus.se/.
Själv fick jag göra några reflexioner utifrån min position i EP. När boken presenterades i Stockholm var det Göran Persson som reflekterade.
Det kändes uppfordrande!
Själv var jag glad att möta så många Europavänner i Malmö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar