torsdag 19 februari 2009

Dubbelfel för Vänstern i Malmö

Att socialdemokraterna och vänstern skall hindra Malmös idrottsintresserade att följa tennismatchen mellan Sverige och Israel är skamligt. Självklart kan och skall polisen garantera säkerheten vid tennismatchen. De styrande i Malmö viker sig för hot om våld som inte är acceptabelt i en demokrati. Fritidsnämndens beslut kan inte få stå oemotsagt. Kommunstyrelsen måste nu ta sitt ansvar så att Malmös anseende inte försämras ytterligare. Det har varit oroligt på Malmös gator och den judiska minoriteten har känt sig hotad. Manifestationen för fred i Mellanöstern förra söndagen kunde genomföras efter en massiv polisinsats. Samma sak måste ske vad gäller tennismatchen. Vi får aldrig vika våldsverkarna. Naturligtvis skulle fritidsnämnden kunnat garantera säkerheten. Istället gör de ansvariga en politisk poäng av att stoppa tennismatchen. Detta är ett mycket allvarligt dubbelfel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar