måndag 2 februari 2009

Örebro-Lundsbrunn-Strasbourg

Örebro
Forum för Småföretagarforskning hade sitt årliga möte i Örebro i förra veckan. Själv fick jag vara med på den del som handlade om EU tillsammans med Cecilia Malmström och Göran Färm. Det var vänligt att de bjudit in mig, när Cecilia redan var där. Det handlade nog om att Företagarna hade utsett mig som den EU-parlamentariker som varit flitigast vad gäller småföretagarfrågor förra året.
Moderator var den kloka Pernilla Ström, och jag kunde tala en del om eurons betydelse för småföretagen. Trist att EU-vännen Göran Färm inte tydligare kunde ta ställning för euron och nödvändigheten att få bort Sverige från utanförskapet. Mycket kretsade också kring Kommissionens förslag till sk "Small Business Act" (SBA), som just nu behandlas i EP. Flera konkreta förslag finns om skatter, moms, minskat krångel och sena betalningar, men i grunden är SBA ett sätt att föra in frågorna om småföretagen på ett mer generellt sätt inom all EU-lagstiftning.
Efteråt hade jag ett vänligt meningsutbyte med en av frontfigurerna i Nej-kampanjen 2003, Rune Andersson. Vi är inte precis överens om eurons styrka, och Sveriges behov av att byta valuta. Men nog borde det råda en stor samsyn om att det varit värre med 16 enskilda valutor, när finansoron satte in i höstas.

Lundsbrunn
Varje år möts i slutet av januari folkpartisterna i Västsverige i Lundsbrunn - den gamla kurorten mellan Skara och Götene - för två välfyllda dagar. Engagemang, kunskap och nya idéer varvas med trivsamma samtal och möten. Själv lyssnade jag på två intressanta föreläsningar av vår EU-minister och Maria Leissner. Cecilia var som vanligt lysande. Maria Leissner kände jag igen. Hennes engagemang är alltid smittande och hennes anförande mötte stort gensvar. Trist att hon i slutändan valde att hoppa av listan till EU-valet. Hon hade säkert givit en hel del extra röster.
Själv talade jag om hur EU-valet ter sig i andra EU-länder. Samfällt gladdes vi åt att den senaste Eurobarometern visar att svenskarnas tro på EU når nya toppar. Måhända håller den svenska skepsisen på att släppa.
Om så är fallet kan man undra hur klokt det är av (s) att toppa med sin mest profilerade EU-kritiker. Eller för den delen av moderaterna att tala om nationalism inför EU-valet.
Kanske ligger vi i fp i det sk "vinnarhålet" - som det heter på travspråk - denna gång?

Strasbourg
I veckan är vi i Strasbourg och har bland annat att behandla klimat- och energipolitiken samt åtgärder för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. Tillsammans med några kolleger i Alde-gruppen har jag lanserat ett webbinitiativ; www.sayno.eu. Gå gärna in och skriv under uppropet!
Strasbourg gästas denna vecka av Vänsterpressföreningen, det vill säga liberala ledarskribenter runt om i vårt avlånga land.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar