söndag 28 februari 2010

Omröstningar i EU-parlamentet denna vecka

Två omröstningar i EP denna vecka blev särskilt uppmärksammade; ytterligare personalresurser till EP och parlamentets kommentarer till Kommissionens förslag om en ny fiskepolitik för EU.

Mer pengar till EP
Jag valde att lägga ned min röst vad gäller nya resurser till EP. För mig handlade det framförallt om ytterligare medel - 1500 euro/mån - till ledamöternas sekretariatsersättning. Efter en mycket lång diskussion i gruppen blev det en knapp majoritet för att stödja förslaget. Så ock i de övriga stora grupperna. Aldes röst skulle allstå inte bli utslagsgivande, varför jag valde att lägga ned min röst i stället för att rösta nej.

I en situation då de ekonomiska ramarna krymper för de allra flesta i Europa tyckte jag denna ökning var högst olämplig. Även om skälen kan vara acceptabla, parlamentets utökade ansvar genom Lissabonfördraget. Men nog hade det varit möjligt att omfördela de resurser inom EP, som redan finns idag.

Och så fisket
I mångt gick omröstningen i rätt riktning, dock föll flera av de förslag som de Gröna med Isabella Lövin i spetsen föreslagit, vilka bl a handlade om en mer solidarisk politik gentemot de fattiga kustländerna i Afrika samt hårdare regler mot utfiskning i EU:s egna vatten. EU är på rätt väg. Men fortfarande är balansen mellan fiskarna i båtarna och fiskarna i havet inte godtagbar. Jag valde därför att rösta nej till rapporten i sin helhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar