torsdag 20 mars 2014

Välkommet beslut om bankunionen

Efter långa och tuffa förhandlingar kom EU:s medlemsländer, Kommissionen och Europaparlamentet i morse överens om bankunionens sista steg. Det är ett välkommet beslut.

Genom beslutet i morse lades den sista byggstenen på plats för skapandet av bankunionen. Överenskommelsen innebär att det skapoas en gemensam europeisk myndighet för avveckling av banker i kris och en gemensam europeisk fond, som ska kunna stötta banker som är på väg att gå i konkurs. Skattebetalare ska inte längre ta upp notan för fallerande banker utan fonden, som finansieras av bankerna, ska kunna rädda bankerna.

Uppgörelsen innebär att fondens medel kan användas gemensamt för att rädda fallerande banker. Sverige bör delta i bankunionen, för att garantera vår egen och Europas finansiella stabilitet. 

Länder utanför euron ska ha likvärdigt inflytande och svenska skattebetalare ska inte stå för förluster i utländska banker. Det ska gå att utkräva ekonomiskt ansvar av dem som styrt och finansierat bankverksamheten, att det offentliga ekonomiska risktagandet ska minimeras och att svenska skattebetalare inte ska stå för förluster i utländska banker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar