onsdag 15 januari 2014

Överenskommelse nådd som reglerar handel med värdepapper i Europa

Vi har kämpat länge, med tretton trialogförhandlingar, men igår kväll kom äntligen Europaparlamentet, där jag har varit förhandlare för liberala gruppen (ALDE) och rådet överens om en politisk överenskommelse gällande ett av de viktigaste EU-direktiven som reglerar handel med värdepapper i Europa, direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID2) och förordningen MiFIR.

Det är viktigt att ha fungerande finansmarknader i Europa samtidigt som vi måste undvika överreglering. Genom överenskommelsen ökar vi konkurrensen mellan olika handelsplatser, stärker skyddet för investerare och förbättrar genomlysningen av värdepappersmarknaderna. Därmed skapas förutsättningar för en bättre kapitalförsörjning till företag, vilket i sin tur främjar tillväxt i små- och medelstora företag i Europa. Genom en ökad harmonisering av regelverket tar vi ytterligare ett steg mot en gemensam europeisk värdepappersmarknad.

Vi reglerar också för första gången högfrekvenshandel eller robothandel på EU-nivå. Genom de nya reglerna ökar robustheten och vi får säkrare och stabilare finansmarknader vilket är bra för den finansiella stabiliteten.

Jag har under förhandlingarna framgångsrikt argumenterat för att de nya genomlysningsreglerna ska vara väl avvägda för att obligationsmarknaderna även fortsättningsvis ska kunna fungera effektivt.

Därför är jag nöjd med att vi för första gången kommit överens om att införa gemensamma europeiska genomlysningsregler för obligationsmarknaderna. Det är dock oerhört viktigt att EU-länderna kan hantera sin förvaltning av statsskulden till en rimlig kostnad. I förhandlingarna har jag därför framgångsrikt försvarat den svenska och andra mindre penningmarknader i små valutaområden. 

Jag gläder mig åt att det även fortsättningsvis kommer att finnas förutsättningar för välfungerande och attraktiva penningmarknader i små länder med egen valuta som Sverige. Det var mycket viktigt för mig att införa genomlysningsregler och samtidigt se till att handeln med räntepapper inte försämras. Jag är verkligen glad för att ha fått gehör för mina förslag.

1 kommentar:

  1. Det som sker i stort sker oftast utanför rampljusen. Bra jobbat Olle!

    SvaraRadera