onsdag 22 januari 2014

EU-parlamentet kräver redovisning av kickbacks i fondförsäkringar


Nu har vi röstat i Ekonomiutskottet (ECON) om det nya försäkringsförmedlardirektivet IMD2.

Utskottets tyske rapportör Werner Langen (från konservativa EPP-gruppen) har vattnat ur många av de ursprungliga skrivningarna från EU-kommissionen, när det gäller transparens och konsumentskydd.  Nu har vi lyckats nå komprommisser på en del viktiga punkter.

Något som kan komma att få stor betydelse för svenska förhållanden är vi slår fast att full transparens ska gälla även ersättningar från tredje part vid försäljning av investeringsprodukter i försäkringsskal. I princip innebär det att en kickback som betalas exempelvis från ett fondbolag till ett försäkringsbolag ska redovisas till kunden innan en försäkring tecknas.

Vi har också nått kompromisser i utskottet när det gäller kombinationserbjudanden sk tying and bundling. Det handlar om att man ska kunna köpa varje del i ett försäkringspaket separat och alltså inte tvingas köpa mer försäkringsskydd än man behöver.

Vår liberala grupp vill ha skarpare sanktionsmöjligheter. Langen vill vattna ur sanktionerna och till exempel inte publicera vilka individer och bolag som brutit mot reglerna. Detta torde inte vara ett problem för Sverige där vi redan idag har ett system där Finansinspektionen öppet offentliggör personer och bolag som brutit mot reglerna.

IMD2-direktivet har dragits i långbänk i rådet, mycket beroende på att det litauiska ordförandeskapet inte prioriterat ärendet. Nu har det grekiska ordförandeskapet lovat att ta upp IMD2 till förhandling i rådet vilket kan göra att vi kan komma i mål med direktivet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar