tisdag 10 december 2013

Sexuell och reproduktiv hälsa splittrar Europaparlamentet

Idag var det åter dags att rösta om en kontroversiell egeninitiativrapport från jämställdhetsutskottet om sexuell och reproduktiv hälsa. Initiativ har varit på gång länge, det är över tio år sedan Europaparlamentet sagt något i denna fråga. Sexuell och reproduktiv hälsa är en viktig del för att uppnå jämställdhet. Dock har EU inte möjlighet att lagstifta om medlemsstaternas hälso- och sjukvård, dessa beslut ska tas på nationell nivå.

Dagens votering gick om intet. Den konservativa gruppen i Europaparlamentet hade presenterat en egen resolution där man sade att Europaparlamentet inte kan ta beslut i dessa frågor då det inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Detta är i sak riktigt, men är samtidigt ett misslyckande. Parlamentet framstår som djup splittrat i en fråga där vi borde kunna hitta samförstånd.

Då rapporten var utformad på ett sätt så att medlemsstaternas suveränitet inte inskränks, är det beklagligt att ledamöter - också inom den svenska delegationen - inte kunde ställa sig bakom en rapport som är en del i den globala diskussionen om befolkning, utvecklings-och jämställdhetspolitik.

1 kommentar:

  1. Inte ens USA har en gemensam politik inom detta område.
    Är inte EU lite för klåfingrigt när de vill ha ett ord med i denna fråga.
    Ett typiskt ämne som INTE lämpar sig för EU!
    Vilket ni tydligt visar genom er oenighet.

    SvaraRadera