torsdag 19 december 2013

Årets arbete lider mot sitt slut

Nu börjar julen närma sig och året 2013 lida mot sitt slut. Under årets sista vecka i Europaparlamentet vill jag passa på att skicka en julhälsning och sammanfatta det som, ut mitt perspektiv, varit det viktigaste under året. En av de största frågorna vi arbetat med är bankunionen. Det samarbete mellan flertalet av EU:s medlemsstater som ska förhindra fler finansiella kriser. Just nu pågår arbetet med att fatta beslut om den andra delen i unionen, en avvecklingsmekanism för banker i nöd, och i natt kom EU:s finansministrar närmare en överenskommelse. Jag hoppas att Sveriges regering snart tar sitt förnuft till fånga och inser att Sverige behöver vara med och att Sverige behövs i bankunionen.

En annan viktig fråga som vi arbetat med under året är att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Precis som Europas övriga medborgare har de kriminella ligorna nytta av våra öppna gränser. För att inte den fria rörligheten ska hotas krävs ett fördjupat polisiärt och rättsligt samarbete inom EU. När brottsligheten är gränsöverskridande måste också samarbetet vara gränsöverskridande.

Förutom det dagliga arbetet har alla vi europavänner ett val i maj att se fram emot. Det kommer att bli ett val som kan komma att avgöra Europas framtid. Medborgarna har då möjligheten att välja om vi ska fördjupa vårt samarbete eller bygga murar mot våra grannar och ge vind i seglen åt de främlingsfientliga krafter som reser sig runt om i våra länder. För min del är valet självklart. Vi behöver Europa och Europa behöver oss.

Trots det stundande allvaret hoppas jag att ni alla får möjlighet att njuta av välförtjänst ledighet och en skön jul. God jul och gott nytt år!

följande länk kan ni se en julhälsning från mig och en sammanfattning av det gångna året.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar