fredag 13 december 2013

Rätten till ett enkelt bankkonto

Under veckans plenarsession i Strasbourg röstade Europaparlamentet igenom ett förslag som garanterar alla EU-medborgare rätt till ett enkelt bankkonto. Idag saknar ungefär 58 miljoner konsumenter i EU ett bankkonto. Det största hindret för att få öppna ett bankkonto är saknaden av fast adress i landet. Det kan vara gästarbetare, utbytesstudenter, asylsökande - eller romer som söker ett bättre liv i andra EU-länder.

Att neka människor ett bankkonto är att neka dem tillgång till hela vårt sociala och ekonomiska system. I vårt moderna samhälle är det nästan mänsklig rättighet att  få ha ett bankkonto. Därför hoppas jag nu att förslaget också får stöd av medlemsstaterna, så att EU kan säkra alla konsumenters rätt till ett enkelt bankkonto - oavsett ekonomisk eller social situation.

På den här länken kan du höra mitt tal i Europaparlamentet om rätten till ett bankkonto.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar