måndag 10 juni 2013

Glädjande att Lettland blir medlem i euron

Jag välkomnar att Lettland blir det 18e landet i eurozonen 1 januari 2014. I onsdags togs beslut i rådet att på basis av EU-kommissionens rapport i enlighet med ECB:s rekommendation göra Lettland till fullvärdig medlem av EMU vid årsskiftet. Beslutet ska formellt godkännas av Europaparlamentet i sommar.

Lettlands anslutning till euron visar att det fortfarande finns en efterfrågan från utomstående länder att bli en del av valutaunionen. Detta trots ekonomernas dystra spekulationer om EMU:s sammanbrott som varit det ständiga budskapet i media under de senaste åren.

Jag menar att många underskattar den politiska viljan som håller eurozonen ihop. EU är inte endast ett ekonomiskt projekt, även om ekonomiskt utbyte och samarbete ofta har varit verktyget för att öka integrationen och välståndet i unionen.

Lettlands anslutning till euron pekar på att det finns hopp framåt. Med nya och starka regleringar för gemensam budgetöversyn och makroekonomisk samordning kommer eurozonen att gå stärkt ur krisen.

En verklig valutaunion kräver dock en bankunion på plats med gemensam översyn, gemensamma regler för banker i kris, samt en gemensam insättningsgaranti. I veckan antar min liberala grupp en resolution där vi lägger press på medlemsländerna att ta lagstiftningen om bankunionen framåt i ett högre tempo.

Med ett nytt medlemsland och en riktig bankunion på plats skulle framtiden se ljus ut för euron.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar