onsdag 12 juni 2013

För en europeisk grupptalan

Igår kväll talade jag i plenum under Europaparlamentets session i Strasbourg på ämnet konkurrenslagstiftning. EU-kommissionären för konkurrensfrågor, Joaquin Almunia, presenterade igår två lagförslag på området.


Det första är ett direktiv om hur medborgare och företag kan kräva skadestånd när de är offer för överträdelser av EU: s antitrustregler, såsom karteller och missbruk av en dominerande ställning på marknaden.
Det andra lagförslaget är ett direktiv med en rad gemensamma, icke-bindande principer för kollektiv prövning i medlemsstaterna, så att enskilda medborgare och företag kan genomdriva sina rättigheter enligt EU-rätten när dessa har åsidosatts. Dett är ett mycket viktigt lagförslag.


Jag är en varm förespråkare av en europeisk typ av grupptalan och välkomnar detta första viktiga steg, både för att få en fungerande inre marknad och för att stärka konsumenternas intressen. Helst hade jag sett en gemensam EU-lag.


Debatten handlade även om parlamentets reaktion på kommissionens konkurrensrapport för 2012. I detta sammahang påpekade jag vikten av att kommissionen lägger fokus på energisektorn. En konkurrensutsatt, flexibel och effektiv gemensam energimarknad är avgörande för att möta framtida behov och utmaningar. Detta är nu särskilt viktigt med tanke på skiffergasrevolutionen i USA som hotar den europeiska konkurrenskraften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar