fredag 16 december 2011

Europa måste ha en modern rättsordning för konsumenter

I spåren av finanskrisen har vi sett alltför många statliga ingripanden för att klara av akuta situationer. Men tillfälliga lösningar måste vara just tillfälliga, så att inte stöd snedvrider konkurrensen.

I dystra tider måste kommissionen väga olika intressen mot varandra och vi måste också utveckla fler metoder för att stärka konsumenternas rättigheter.

Se Olles tal i plenum, i sin helhet här:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar