onsdag 21 december 2011

Olle Schmidt om den europeiska stabilitetspakten

Lyssna till Olle Schmidt tala om det mellanstatliga avtalet som rådet beslutade om den 8-9 december. Avtalet handlar om att stärka det ekonomiska samarbetet mellan Europas länder.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar