fredag 9 december 2011

Erfarenhetsutbyte mellan medlemsländerna om drogen khat?

Khat är en växt med amfetaminliknande egenskaper som odlas i Kenya. I de flesta av EU:s medlemsländer är den narkotikaklassad och förbjuden. Ändå passerar varje dygn mellan 1 och 2 ton khat bara över gränsen mellan Tyskland och Danmark. Det mesta av detta forslas vidare till missbrukare i Sverige.

Storbritannien och Nederländerna har däremot inte ännu klassat khat som narkotika. Khat är en färskvara och det får gå högst 48 timmar från skörd till konsumtion. Smugglingen till Sverige är därför möjlig genom att drogen kan flygas in i Amsterdam och London – lagligt – och därefter smugglas vidare till Sverige med bil – olagligt. Om EU:s medlemsländer kunde harmonisera sin syn på khat skulle tillflödet strypas.

Nederländernas justitieminister Ivo Opstelten öppnade nyligen för möjligheten att Nederländerna gör en omkategorisering av khat till illegal narkotika. Jag frågade därför kommissionär Vivianne Reding vad som görs och vad som kan göras för att erbjuda Nederländerna information och hjälp i sin utvärderingsprocess, t.ex. genom att dela erfarenheter, statistik, bästa praxis eller information om hur holländsk lagstiftning beräknas påverka kampen mot narkotika i andra medlemsländer.

Idag svarade Reding följande, mycket korrekta men till intet förpliktigande svar:

"Medlemsländerna har behörighet att utforma sina egna lagar och sin egen politik på området illegal narkotika, med beaktande av relevanta internationella fördrag och konventioner. EU kan stödja projekt och verksamheter för förebyggande av narkotikamissbruk, inklusive användning av khat, genom sitt finansiella handlingsprogram ”Förebyggande av och information om narkotikamissbruk. Information om bästa praxis på narkotikaområdet görs tillgänglig rutinmässigt genom det Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och dess nätverk av nationella Reitox-kontaktpunkter. "

Det finns bara ett sätt att komma åt gränsöverskridande brottslighet: med lika gränsöverskridande brottsbekämpning. På EU-nivå finns potentialen för att komma framåt i arbetet mot narkotikamissbruk. Om EU:s medlemsländer kunde enas om att kat är en drog skulle tillflödet allvarligt strypas och khat – denna känsliga färskvara – skulle bli markant svårare för de internationella nätverken att smuggla in över Öresundsbron.

Jag har även nyligen skrivit direkt till Ivo Opstelten och bland annat bjudit in honom att göra ett studiebesök tillsammans med mig i Malmö. Vi får se vad han svarar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar