lördag 9 april 2011

Portugal, Waidelich, kärnkraft och slutförhandlingar om ICSD

Portugal
Efter mitt besök i Portugal i januari gjorde jag en optimistisk bedömning att landet skulle klara sig utan stöd från EU och IMF.
Nu blev det inte så.
Efter politisk oro och misslyckade försök att få igenom ett nytt sparpaket i parlamentet fick premiärminister Socrates avgå med nyval som följd.
Detta blev för mycket för marknaden och i veckan blev Portugal det tredje euro-landet att söka stöd uitfrån.

Nu stundar än tuffare tider för redan hårt drabbade portugiser, något som man varit med om tidigare.Den finländske finansministern var mycket tydlig i sitt budskap i dessa valtider i vårt östra grannland; det krävs mer av besparingar och strukturförändringar om Portugal skall få EU:s stöd.
Nu tror jag nog att detta löses, precis som skett i Greklands och Irlands fall. Men helt klart är att det politiska systemet i Portugal måste ta sitt ansvar. En av våra svenska erfarenheter från 90-talet år att det rådde stor politisk enighet om de viktigaste inslagen i reformprogrammen.

Väl rutet, Tommy Waidelich!

I veckan gladdes jag åt att socialdemokraternas nya ekonomiska talesperson Tommy Waidelich så entydigt uttalade sitt stöd för euron och att Sverige skall gå med. Tidpunkten var han mer osäker på, men i dessa för euron i Sverige så lugubra tider får man glädja sig åt det som gives.

Kärnkraften delar EU-parlamentet
I veckan skulle vi rösta om en resolution om kärnkraftsolyckan i Japan med stärkta säkerhetskrav inom EU.
Meningarna var så delade att alla förslag i slutändan röstades ned.
Vi folkpartister avstod vid slutvoteringen, eftersom ett förslag om moratorium för ”utvecklande och idrifttagande av nya kärnreaktorer” röstades igenom.
Att ha ett stopp för att starta nya reaktorer under de omfattande säkerhetstesterna tycker jag är rimligt, men att införa någon form av tankeförbudslag på EU-nivå är vare sig rimligt är klokt.

Vi vet ju konsekvenserna av den svenska tankeförbudslagen, som de facto inneburit större problem med de svenska reaktorerna.

Investor Compensation Scheme Directive
I veckan avslutade vi – Team ICSD, min duktige
medarbetare Rickard, två utomordentliga tjänstemän från utskottssekretariatet respektive Alde-gruppen, båda med namnet Claire, och jag – kompromissförhandlingarna om direktivet som handlar om investerarskydd och ersättningsregler om ett finansföretag begår t ex bedrägeri och inte kan säkerställa insättningarna.

Det har varit tuffa förhandlingar, som dessutom rörts till genom att den ansvarige från den största gruppen, EPP, är indragen i den s.k. ”cash-for laws-scandal”.
Jag fick ge upp en del av mina krav, men till stor del lyckades vi tämligen väl.
Rapporten röstas på onsdag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar