tisdag 5 april 2011

Avkrävt svar av skattekommissionären om momsfrihet för ideella föreningar

I går hade Ekonomiutskottet en utfrågning med EU-kommissionär Algirdas Šemeta, ansvarig för skattefrågor i EU-kommissionen. Jag ställde frågan varför inte ideella föreningar i Sverige ska tillåtas behålla sitt undantag från att betala moms.

Föreningslivet drabbas hårt om den tvingas betala moms. Det skapar onödig byråkrati och krångel om fotbollsföreningar ska tvingas redovisa moms för försäljning av korv och läsk. Frivilligt arbete måste uppmuntras och inte kvävas.

Šemeta gav ett besked på min fråga. "Jag och Kommissionen värnar innehållet i fördragen och kan inte se varför Sverige ska få undantag".

Men han gav oss ändå en strimma hopp:

"I översynen som Kommissionen gör i vår av momsreglerna i unionen kommer vi att titta på frågan om momsfrihet för den ideella sektorn".

Är det ett löfte från dig? "Ja", svarade kommissionären.

Bakgrunden är att Kommissionen 2008 inledde ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige eftersom Kommissionen anser att den svenska momslagen ger för generösa undantag åt den ideella sektorn. För att undvika att Kommissionen skulle dra Sverige inför EU-domstolen, ansökte den regeringen den 20 januari 2011 om tillåtelse om att få införa en momsredovisningsgräns om 1 miljon kronor för ideell sektor. Regeringens avsikt med en redovisningsgräns var att värna de ekonomiska villkoren för den ideella sektorn. Finland, Danmark, Nederländerna och Österrike har också fått klagomål från kommissionen och Sverige söker samarbete med dessa länder för att bestrida Kommissionens beslut.

Om Kommissionen tar detta till EU-domstolen och utslaget skulle gå emot Sveriges intressen kommer regeringen att pröva olika kompensationsåtgärder. Det kan vara en generell momsgräns som inte enbart riktar sig till ideell verksamhet utan också till företag, förenklingar i hanteringen av momsen eller mer direkta kompensationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar