fredag 15 april 2011

Ökat skydd för investerare - ett steg närmre

I onsdags röstades i ekonomiutskottet om mitt förslag till ändringar i ett EU-direktiv om stärkt investerarskydd. Utskottet antog med en stor majoritet den kompromiss som vi förhandlat fram, som innebär att personer som placerat pengar hos värdepappersföretag ska kunna få upp till 929000 kr (100 000 euro) i ersättning om de drabbas av att företaget i fråga begått brott eller på annat vis hanterat placeringen felaktigt och vårdslöst.

Kunden är den svagare parten i en tvist och borde kunna få en betydligt högre ersättning än de maximalt 250 000 kr som man kan få i ersättning i Sverige idag. Skyddet måste förbättras och ersättningsnivån vara densamma oavsett vilket europeiskt land en person bor i.

Utskottet antog också mitt förslag om att ytterligare utvärdera huruvida värdepappersfonder - till exempel aktie- och räntefonder - ska ingå i skyddet. Vi måste utreda de eventuella kostnaderna respektive nyttan detta skulle medföra.

Financial Times skriver mer om detta. Läs även Europaportalens artikel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar