måndag 3 januari 2011

Lever Dawit Isaak fortfarande?

Frågan om Dawit Isaak är tyvärr fortfarande aktuell. Tiden tickar på.

I höstas skickade jag tillsammans med flera kollegor från olika partigrupper i Europaparlamentet* en skriftlig fråga till EU-kommissionen om EU:s bistånd till Eritrea. Genom pengapåsen på omkring 122 miljarder euro har EU en möjlig påtryckningsväg!

Nu har vi fått besked från kommissionären Andris Piebalgs, men inga konkreta löften eller utfästelser. Visst är politisk dialog bra och viktigt, men det är naivt att inte samtidigt ställa ut konkreta krav på en samarbetspartner. Eritrea har förpliktelser - och alla EU:s institutioner är förpliktade att aktivt arbeta för EU-medborgarnas mänskliga rättigheter. Därför borde mer göras för Dawit Isaak och mot de kränkningar av mänskliga rättigheter som fortgår i EU:s samarbetsland Eritrea.

Se också min krönika i Sundsvalls Tidning om detta.


* Judith Sargentini, Eva-Britt Svensson, Marita Ulvskog, Alf Svensson, Ana Gomes och Charles Tannock

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar