tisdag 18 januari 2011

Ett viktigt steg mot det fria vårdvalet i Europa

Den slutliga kompromissen om Europeiskt patientrörlighetsdirektiv debatteras och beslutas idag i Europaparlamentet. Den liberala gruppen ALDE har varit en drivande kraft för minimalt regelkrångel och maximalt skydd för patienternas valfrihet och rättigheter.

Förslaget idag är ett steg i rätt riktning, och en liberal framgång. EU:s medborgare kan genom direktivet enklare söka bästa möjliga vård inom hela EU. Det har Folkpartiet och jag slagits för under lång tid.

Liberalerna har jobbat hårt för att begränsa socialdemokratiska gruppens krav på inskränkningar i den rörligheten
. Socialdemokraterna har krävt att medlemsstaterna ska kunna få begära förhandstillstånd av patienten för att bevilja vård.

För mig påminner debatten om när vi Skåne i mitten av 80-talet öppnande för den gränslösa sjukvården mellan de på den tiden tre skånska sjukvårdshuvudmännen. Syster Signe Jansson, välkänd barnmorska i Ystad, och hennes medarbetare banade vägen för en ordning där patienternas valfrihet stod i centrum. Inte så vanligt på den tiden.

Malmömödrar valde mot reglerna att föda i Ystad istället för Malmö. Vare sig politiker eller byråkrater kunde stoppa detta, vilket visar hur stor patientens makt kan vara. Syster Signe fick ett Pågatåg uppkallat sig i höstas för sin enastående livsgärning för en mänskligare sjukvård. Heder åt hennes minne!

Nu handlar samma diskussion om Europa. Patienterna kommer inte att acceptera att vänta i vårdköer när vård kan fås på annat håll i Europa.

Tyvärr innehåller förslaget kompromisser som i praktiken fortsatt kommer att försvåra och förvägra patienterna det fria vårdvalet inom EU.

I många fall innebär detta att det tyvärr i praktiken kommer att krävas förhandstillstånd, vilket jag tycker är olyckligt. Patientens rättighet att snabbt få vård måste gå före sjukvårdsadministration och byråkrati.

Dagens kompromiss är dock en liberal framgång genom att kravet på förhandstillstånd inskränks till vissa specifika villkor. Dessutom får EU-kommissionen möjlighet att övervaka att medlemsstaterna inte missbrukar dessa möjligheter.

Kollegan i Europaparlamentet, Lena Ek (C), bloggar också om detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar