torsdag 3 december 2009

Världens regeringar måste satsa mer på ungdomar.

Den 30 november till 3 december har jag varit i Luanda, Angola, för det artonde sammanträdet med det gemensamma parlamentariska AVS-EU församlingen. Under sammanträdet presenterades rapporten om "Social och kulturell integration och unga människors deltagande", som jag har skrivit tillsammans med Manuel Jiménez från Dominikanska republiken.

Här är en sammanfattning av rapporten och det tal jag höll den 2 december:

Det behöver skapas bättre möjligheter för ungdomarna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. I den rapport som jag lägger fram tillsammans med Manuel Jiménez, från Dominikanska Republiken, efterfrågar därför medlemmarna av den gemensamma parlamentariska församlingen för partnerskapsavtalet mellan Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), och EU medlemsländerna bättre tillgång för ungdomar till utbildning, arbete och teknologi.

Sveriges historia är ett bra exempel på hur viktigt allmän skolgång är för ett lands utveckling. Det är viktigt att satsa på utbildning och informationsspridning. Den gemensamma parlamentariska församlingen uppmanar därför regeringarna i AVS- och EU-länderna att starta program som motverkar att ungdomar hoppar av skolan, som motverkar analfabetism och som stärker kvaliteten i grundutbildningar.

Medlemmarna efterfrågar även allmän tillgång till och spridningen av informations- och kommunikationsteknik för unga människor och uppmanar regeringar att möjliggöra förmånliga lån och stipendier till ungdomar från utvecklingsländer som vill påbörja en högre utbildning.

Rapporten uppmanar även EU att öka skyddet för unga människor från tredjeland som arbetar lagligt i Europa genom att arbeta för en definierad status för okvalificerat och halvkvalificerat arbete.

EU- och AVS-länderna uppmanas även att skapa gemensamma program och att samarbeta för att motverka att den kvalificerade arbetskraften försvinner från AVS-länderna. Även behovet av att skapa positiva möjligheter för unga entreprenörer och att förenkla deras tillgång till mikrokrediter uppmärksammas i rapporten.

Det är viktigt att ge unga människor möjligheten att påverka sin situation och medlemmarna i AVS-EU församlingen uppmanar därför regeringarna att integrera ungdomsfrågor i all politik och även att förbättra samordningen mellan ungdomspolitik och andra politiska områden som har direkt inverkan på unga människor.

För att garantera integrationen och medverkandet av unga i samhället uppmanar rapporten EU och AVS-länderna att garantera unga deras fri och rättigheter och att undanröja alla former av diskrimination, här poängterar rapporten särskilt diskrimination mot ungdom som lever med HIV/AIDS. Du kan läsa hela rapporten på Europaparlamentets hemsida. Här är en länk till rapporten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar