måndag 7 december 2009

Anders Borg slog ett slag för euron i Europaparlamentet

I eftermiddag kom finansminister Anders Borg till Ekonomiutskottet i Europaparlamentet för att summera det svenska ordförandeskapet. Han skötte sig utmärkt. Jag ställde tre frågor till Borg (se nedan) om bonusar och euron. Han uttryckte sig tydligt för att vi ska ha en ny svensk folkomröstning om euron.

Anders Borg redogjorde för resultatet av det svenska ordförandeskapet i EU och konstaterade att Sverige nått framgångar på flera områden, trots att förutsättningarna var tuffa när man tog över som ordförande.

Anders Borg konstaterade att finansmarknaderna har stabiliserats och den ekonomiska utvecklingen är bättre nu än för ett halvår sedan då Sverige tog över.

Borg lyfte fram beslutet i Ekofin att införa en ny struktur för den finansiella tillsynen som en svensk framgång. Ekofinrådet (de 27 finansministrarna från medlemsstaterna) enades i oktober om en allmän riktlinje om inrättandet av Europeiska systemrisknämnden, som kommer att ansvara för makrotillsynen. I förra veckan kom finansministrarna överens om ett komplett tillsynspaket, vilket gör det möjligt för ordförandeskapet att inleda förhandlingar med Europaparlamentet.

Jag fick möjlighet att ställa tre frågor till Anders Borg:

1. De nya bonusregler i finansbranschen som nu föreslås i bland annat Sverige avviker på väsentliga punkter från de internationellt framförhandlade reglerna. Det behövs ett globalt harmoniserat regelverk, ett likformigt ramverk för alla länder som kan bidra till att förhindra bonuskonstruktioner som uppmuntrar ett osunt risktagande. Vad tycker du om att några medlemsländer, däribland Sverige, skapar egna regler. Borde man inte försöka åstadkomma ett ”level playing field” inom den europeiska marknaden?

Anders Borg svarade att flera länder som Sverige, Storbritanien och Frankrike implementerat de nya regelverket för bonusar, medan andra länder inte gjort någonting. Det behövs en koordinerad process och en uppföljning av vad som görs i de olika länderna. Det blir ytterligare reglering av bonusar eftersom flera aktörer kommer betala ut höga bonusar i år. Men "business as usual" kommer inte att få fortsätta och G 20 kommer skärpa reglerna ytterligare.

Mina två andra frågor handlade om euron. Hur ser du nu när du varit ordförande i Ekofin i ett halvår på möjligheterna till inflytande? Du leder ju Ekofin, men inte får vara med när beslut fattas i eurogruppen. Min tredje fråga: Står Sverige närmare euromedlemskap nu än förra gången du var här i Ekonomiutskottet i september?

Anders Borg svarade att det varit ett bra samarbete i Ekofin och att Ekofin har fått en starkare roll, bland annat i diskussionen om tillväxt- och stabilitetspakten. Han uttryckte att Sverige bör gå med i euron och så fort som möjligt. Men att det behövs ett tydligt stöd från svenska folket i en ny folkomröstning. Det behövs enligt Borg "some time" innan en ny folkomröstning kan äga rum och att Sverige så småningom kommer att gå med. Han sa också att de flesta länder klarar sig bättre med euron än utan, och att det gäller också Sverige.

Sammanfattningsvis vill jag säga att jag är positivt överraskad över Anders Borgs EU-positiva hållning under utfrågningen i ekonomiutskottet. Han uttryckte sig starkt positiv till närmare EU-samarbete på flera områden, bland annat inom finansiell tillsyn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar