torsdag 3 december 2009

Patientrörlighet för EU:s medborgare dröjer

Det svenska ordförandeskapet lyckades tyvärr inte att få EU:s socialministrar att komma överens om ett patientrörlighetsdirektiv, som skulle underlätta och reglera patienters rätt till planerad vård utomlands.

EU:s socialministrar ville vid mötet i Bryssel på tisdagen inte fatta något beslut i frågan. Patientrörlighetsdirektivet var tänkt att göra det tydligt för patienter vilka regeler som gäller och jag är därför mycket kritisk till det osäkra rättsläget som skapas i och med blockaden av direktivet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar