fredag 11 oktober 2013

Europol måste bli ett europeiskt FBI

Idag gjorde jag ett intressant besök hos EU:s polismyndighet, Europol, i nederländska Haag. Jag träffade utsända experter från Sverige, experter inom bekämpning av människosmuggling, cyberbrott och penningtvätt, samt Europols direktör Rob Wainwright.

I Europa finns 3 600 kriminella ligor och varje år inbringar handeln med droger, människor, vapen och förfalskade varor hundratals miljoner euro. I en tid av ekonomisk kris behöver vi mer än någonsin se till att dessa enorma summor kommer tillbaka till den lagliga ekonomin. I detta arbete är polisen otroligt viktigt och eftersom handeln inte tar hänsyn till nationella gränser måste EU:s medlemsländer stärka sitt polisiära samarbete.

Lissabonfördraget stärkte Europols mandat men det räcker inte. Än idag är myndigheten beroende av att EU-länderna vill dela information och samarbeta. USA har 300 miljoner invånare, EU har 508 miljoner. FBI har cirka 34 000 anställda varav hälften är civil personal som arbetar inom olika områden, såsom naturvetenskap, IT och psykologi. Europol har endast 750. Om vi inte gemensamt tar krafttag mot den gränsöverskridande brottsligheten kommer Europa halka efter. Det är inte acceptabelt.

Jag vill se en större harmonisering av lagar på flera områden. Det finns redan bra exempel på detta vad gäller trafficking, där en gemensam definition och strafftillämpning underlättar samarbetet. Att ytterligare stärka Europol, inrätta en europeisk åklagare och på sikt skapa ett europeiskt FBI är nödvändigt i kampen mot de kriminella ligorna. Tyvärr är den svenska regeringen alltför försiktig i denna fråga. Vi måste ta ställning för ett ökat europeiskt polissamarbete.


Rob Wainwright och jag under mitt besök på Europol

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar