tisdag 28 april 2009

Samtalen om arbetstid kollapsar

Nyligen röstade Parlamentet igenom ett direktiv som säger att en arbetsvecka får vara maximalt 48 timmar och att all jourtid ska räknas som arbetstid. Jag röstade såklart emot detta då jag tycker att vuxna människor själva ska få bestämma över sin arbetstid, att sådana här frågor ska lösas av medlemsländerna själva och för att många verksamheter i Sverige skulle få kraftigt ökade kostnader (särskilt den offentliga sektorn med många jouranställda).

Nu har alltså Parlamentets förhandlingar med Ministerrådet (i denna fråga bestämmer de två instanserna tillsammans) brutit samman då de ansåg sig stå för långt ifrån varandra. Rådet ville att att länderna skulle ha kvar möjligheten till "opt-out", dvs inte behöva följa de striktare lagarna.

Vad som nu händer är oklart men frågan bollas vidare till Kommissionen och det är även stor sannolikhet att frågan landar på Sveriges bord under ordförandeskapet.

Willy Silberstein rapporterar här och engelska The Guardian skriver här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar