söndag 19 april 2009

Krisen visar att Sverige behöver euron

Söndagens opinionsmätning från Rapport visar att stödet för euron ökar markant.

Vi sade under folkomröstningskampanjen 2003 att det politiska inflytandet för Sverige skulle minska genom euro-utanförskapet. Så har det också blivit. Besluten i eurogruppen påverkar hela EU, också de som står utanför och utan möjlighet att påverka.

Den ekonomiska krisen har visat att Europa står starkare med euron istället för 16 olika valutor. Det var när euroländernas ledare agerade samfällt i höstas som förtroendet för det finansiella systemet kunde börja återställas. De som sade att den flytande kronan skulle rädda Sverige i kristider har fått fel.

Vi vet idag att utanförskapet inte har hjälpt oss ekonomiskt. Vår krona har störtdykt, men det har ändå inte räddat exportindustrin.

På sina håll i näringslivet, regeringskansliet och facket anser man att Sverige i krisen drar fördel av den flytande växelkursen, och av att inte ha antagit euron som valuta. Statistiken ger dock inget stöd åt euro-utanförskapets anhängare. Tvärtom indikerar nyligen publicerad statistik från Eurostat att den kraftiga valutakursförsvagningen – med ca ¼ – och den ”dopning” av exportsektorn som det inneburit, hittills inte har haft någon märkbar skyddande effekt på svensk industriproduktion eller sysselsättning.

Finland har en industristruktur som i flera avseenden liknar den svenska och konkurrerar på samma marknader, men har euron som valuta. Nedgången i industriproduktionen under det senaste året har varit mindre i eurolandet Finland än i Sverige – trots att dess export inte ”dopats” av undervärderad valuta. Enligt OECD:s färska konjunkturindikatorer har Finland dessutom nått fram till ett något bättre konjunkturläge än Sverige (februari 2009).

Slutsatsen är självklar:
Vårt utanförskap och vår sjunkande krona har i dessa i orostider inte inneburit något skydd för vårt näringsliv i allmänhet, eller vår exportindustri. Krisen har stärkt de ekonomiska argumenten för svenskt eurointräde. Ju förr dess bättre.


Det svenska folket förstår uppenbarligen värdet av euron bättre än den svenska politiska eliten.

1 kommentar:

  1. Fallande kronkurs måste vara ett elände för de tiotusentals svenska pensionärer som bor utomlands. Deras nu knappa pension blir ännu mindre och dessutom betalar de 25% skatt i Sverige. För vad då kan man fråga sig.

    SvaraRadera