söndag 25 januari 2009

Förintelsens Dag

Minneshögtid
Den 27 januari 1945 befriades koncentrationslägret Auschwitz. Då kunde världen inte längre undvika att förstå vad det tyska naziriket i sin precisa fasansfullhet i grunden hade handlat om. Visst visste världen vad som hände, men många valde att titta bort - också i vårt land.

Redan idag söndag högtidlighölls i Malmö Stadsbibliotek minnet av de miljontals offren. En av de överlevande från Auschwitz, Helena Svantesson, visade sin enorma personliga styrka att åter berätta delar av sina egna minnen, så hemska att det är svårt att ta till sig vidden av det hon berättar.
Jag har under några år haft den stora förmånen att få ha arbetat tillsammans med Helena, en modigare person är vanskligt att finna. Vi möttes i den svenska kommittén för kurdernas mänskliga rättigheter och har tillsammans besökt Kuridstan (norra Irak) och där bland annat besökt Helenas barnsjukhus i Erbil. Ett av hennes många projekt i samma anda, att hjälpa sina medmänniskor.
Min beundran för henne och henns kamrater bland dem som överlevde Hitlers utrotningsläger är svår att sätta ord på. Min gode vän inom fp i Malmö, Stefan Zablocki, är en annan person som återupplevar sina fruktansvärda minnen för att vi andra skall förstå - och inte glömma.
Vi skall vara tacksamm för att medmänniskor som Helena Svantesson och Stefan Zablocki orkar!
På tisdag har vi minneshögtid i EU-parlamentet (EP).

Bråk i Malmö
Just hemkommen från Stadsbiblioteket ringer Allan Widman, god vän och fp:s riksdagsman i Malmö, och berättar att han talat på en manifestation för Fred i Mellanöstern, Israels rätt till självförsvar och rätt att existera. Manifestationen stördes av motdemonstrater som sköt raketer, kastade ägg och flaskor. Under flera helger har demonstrationer gått genom Malmö till stöd för Palestina och Hamas. Inte någonstans har jag sett att dessa manfestationer har störts eller avbrutits. Vad är detta för brist på demokrati och yttrandefrihet? Samtidigt har anti-semitismen visat sitt fula tryne igen.
Jag beklagar att inte jag kände till denna manifestation, där jag kunde uttryckt mitt stöd för Israels rätt att existera. Det betyder inte att jag i alla stycken accepterar de metoder som Israel använder i sin kamp mot Hamas. Det har jag också uttryckt i uttalanden på min hemsida samt genom de beslut vi har fattat i EP. Men Isarels rätt att existera och skydda sin befolkning mot terrorangrepp måste försvaras.
Må Barack Obama lyckas att skapa förutsättningar för en tvåstats lösning, där Israel kan leva sida vid sida i fred vid ett demokratískt Palestina.


Olle Schmidt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar