onsdag 28 januari 2009

Axel Oxenstierna släpper sitt grepp

Äntligen har så regeringen kommit till skott i regionfrågan, och moderaterna har givit upp sitt motstånd om en regionalisering av Sverige. Skönt att långbänken nu är slut!
Vi som tror på regiontanken och behovet av ett mordernare sätt att styra vårt land har anledning att tacka våra fyra ministrar för att de inte givit upp i sin argumentation gentemot statsministern och övriga moderater.
Axel Oxenstierna har gjort sitt!
Som skåning och regionförespråkare känns det extra skönt att det skånska regionförsöket nu permanentas.

Malmö i dåligt sällskap
Igår högtidlighöll vi i EP minnet av Förintelsen.
Stämningen var allvarsam och gripande.
En minnesutställning om Auschwitz invigdes, och tal hölls av bland annat professor Gert Weisskirchen, tillika ledamot i Bundestag och mycket engagerad i kampen mot anti-semitism.
Han började med att räkna upp några av de platser i Europa där angrep mot judar och judisk egendom skett de senaste veckorna. Paris, London och Berlin.
Men där fanns också Malmö och attentatet mot det judiska kapellet.
Det är inte ofta Malmö omnämns i EU-parlamentet. När så sker är jag stolt att få berätta att det är min hemstad.
Igår skämdes jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar