fredag 31 augusti 2012

Europa behöver investeringar – inte inkomststöd

Snart ska EU:s nästa långtidsbudget vara klar. Regionalstödet utgör en tredjedel av EU:s budget och står inför stora förändringar. Mellan 2006 och 2013 får Norrbotten och Västerbotten drygt två miljarder kronor i regionalstöd från EU. Hur påverkas Västerbotten av EU:s långtidsbudget? Detta diskuterade jag och bland andra Europaparlamentariker Jens Nilsson (S) och statssekreterare Marita Ljung under fredagen i ett panelsamtal i Lycksele.

Under debatten framförde jag att Europa behöver investeringar, inte inkomststöd. Vi behöver reformer och rationaliseringar, inte tullar och handelshinder. Skygglapparna måste bort.

Särskilt i dessa ekonomiskt svåra tider är det viktigt att vända på varenda krona, eller euro, och att se till det som har det största europeiska mervärdet.

EU behövs nu mer än någonsin, men vi kan inte äta kakan och ha den kvar. Om vi tror på Europa, och på vinsterna med en stark gemensam inre marknad, så måste vi också vara beredda att betala för det. Men pengarna måste användas till rätt saker och på rätt sätt, fortsätter Olle Schmidt.

Vi måste satsa på forskning, innovationer och gränsöverskridande infrastruktur om vi vill få Europa på fötter igen. Jordbruks- och regionalpolitiken måste därför reformeras i den riktningen. Ingen kan väl på allvar tro att vi ska få fart på företagandet och få ner ungdomsarbetslösheten i EU genom fortsatta inkomststöd till bönderna?

Fakta om regionalpolitiken

Just nu pågår förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2014–2020 mellan EU-ländernas regeringar och Europaparlamentet. Parallellt pågår också förhandlingarna om EU:s regionalstöd för de kommande sju åren. Strukturfonderna och EU:s regionalpolitik har som mål att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU. Strukturfonderna omfattar drygt en tredjedel av EU:s budget eller cirka 350 miljarder euro.3 kommentarer:

 1. Jag håller med dig om att EU behövs, men inte dagens EU där fusk med regionalstöd är legio, där beslut fattas i hemlighet av en anonyma tjänstemän som inte kan ställas till ansvar, där man har ett parlament som till stor del tycks vara sammansatt av avdankade och ofta totalt okunniga politiker som tappat sin moraliska kompass.
  Ett EU där politiska makthavare, byråkrater och olika särintressen gör upp i samförstånd. utanför den demokratiska processen.
  Ett EU där vissa branscher får särlagstiftning för att stärka eller bevara sin ställning på marknaden. Ett EU där direktörer och fackföreningar kräver att dödsdömda industrier skall hållas vid liv med skattepengar. Ett tydligt exempel är när bönder eller för den delen fordonsindudtrin kräver att skattebetalarna skall stå för notan när de själva inte är beredda att anpassa sin produktion till den verkliga efterfrågan.
  Jag vet inte, men det känns som det EU du Olle så varmt försvarar borde förstöra och göras om helt från grunden för att byggas om till något bättre. Tyvärr är det infantilt att tro att det ska gå att skapa ett tt EU som det borde vara , för dagens EU blivit ett självgående monster som enbart strävar i en korporativistisk riktning, där mer kontroll och övervakning av medborgarna och där rent ljuskygga beslut fattas av ett kompisgäng tillsammans med stora företags lobbyister blivit ordningen för dagen.

  SvaraRadera
 2. Hej Lars,

  Vi försöker verkligen förändra EU i den riktning du här förespråkar. I budgetkontrollutskottet arbetar jag och kollegorna med att kontrollera EU:s myndigheter och deras sätt att spendera skattemedel. Senast i våras underkände vi tre stycken. Trots allt blir felen allt färre. Vi arbetar också med att få stop på flyttcirkusn mellan Bryssel och Strasbourg, som i ett historiskt perspektiv varit mycket lyckosamt.

  Låt oss aldrig glömma att Sverige har levt skyddat från konflikter i 200 år, jag tycker att vi kan ge EU en rättvis chans.

  SvaraRadera
 3. Tyvärr blir jag mer och mer pessimistisk vad gäller EUs förnyelse. Som en som det idag fungerar verkar det vara en rätt så korrupt och genomrutten konstruktion. Allt skulle behöva städas ut, med hjälp av en transparant beslutsprocess, en minskad byråkrati och ett stopp för lobbyister av alla de slag, så man kan börja om från början.
  Men det kommer troligen inte att hända, det har, som det ser ut redan gått för långt. Istället ser det ut att gå i en rakt motsatt väg. Och det nya EU-fördrag som nu diskuteras är en kopia av det gamla, enda skillnaden är mer överstatlighet och inslag av kommandoekonomi.
  Att göra EU begripligt och mer demokratiskt är ett enormt arbete, som kräver betydligt fler bråkstakar i politiken än idag.

  Men så länge svenska folket fortsätter rösta på samma gamla vanliga partier som det alltid har röstat på, så länge kommer det också att fortsätta mot mer övervakning, mer korporativism, mer hemlighetsmakeri och mer mygel.

  För en utomstående är frustrationen oerhörd när något som kunde ha blivit så bra bara blivit oerhört fel.

  Men något måste ske. EUs hemlighetsmakeri tillsammans med ett nära nog obefintligt väljarinflytande och en mer och mer urvattnad demokratisk process är ett tydligt tecken på att Europa är på väg mot den bruna eller svarta sidan.

  Vi gräsrötter kan knappast få stopp på det som sker med demokratiska metoder, och då är sannolikheten stor att det kommer att bildas en motståndsrörelse utanför politiken. Allt för att försvara demokratin, medborgarrätten, yttrandefriheten och öppenheten med mer verksamma metoder än meningslösa val

  SvaraRadera