tisdag 21 augusti 2012

Europadag på Näringslivets Hus

Idag har jag varit med och samtalat om Europas framtid och utmaningar tillsammans med Anna-Maria Corazza Bildt. Vi var överens om att det är ett problem för Sverige att stå utanför €-samarbetet och därmed stå i korridoren och inte delta i besluten som fattas för framtidens Europa.

Sverige är lite motvilliga europeer just nu, det är ett förhållande som behöver förändras.

Jag tror att en av de stora problemen som Europa måste hantera är de stora grupperna unga arbetslösa, det är en fråga som engagerar svenskarna. Idag frågar sig många vad vi ska ha EU till om vi inte kan hjälpa till att lösa dessa problem. EU och parlamentet måste våga lyfta den här frågan. 

Om 10-år hoppas jag Sverige tillhör Europas kärna och inte står utanför i ett delat Europa, så föll mina avslutande ord!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar