torsdag 23 juni 2011

Striktare budgetregler banar väg för ett svenska deltagande i euron

Idag röstade Europaparlamentet om de sex lagförslag som ska förbättra styrningen av den ekonomiska politiken inom EU, den sk SEX-PACKEN.


De nya reglerna ska leda till att länderna snabbt upptäcker och tar itu med stora budgetunderskott och hindrar en ökning av statsskulder genom utökad användning av sanktioner. Sanktionerna ska kunna utdömas med viss automatik.
Allt för att hindra ett nytt Grekland!

Jag är nöjd med den kompromiss som uppnåtts med medlemsländerna och kommissionen trots att knäckfrågan om nya röstregler i rådet - inte kunnat lösas.

Krisen för eurosamarbetet visar att det behövs större automatik i beslutsfattandet när ett land bryter mot reglerna. Medlemsländer ska inte kunna blockera beslut om sanktioner mot ett land. Jag beklagar att rådet inte vill gå oss till mötes på den punkten.
Men nu stundar nya förhandlingar. Lissabon-fördraget har givit EP ett ökat ansvar, som inte längre kan ignoreras av ministrarna. I detta fall är det framförallt den tyska förbundskanslern och den franske presidenten, som vägrar ge med sig. Intressant nog var det ju också båda dessa länder som började med att bryta de ingångna reglerna, Stabilitets- och tillväxtpakten.

Helt klart är att förtroendekrisen för euron visar på allvarliga brister i det politiska ledarskapet i Europa.

Jag hade hoppats att de svenska socialdemokraterna skulle ha stött de skarpa förslagen om balans i budgeten. Men det blev lite si ock så med det, tyvärr.

Min uppfattning är att om svenskarna ska rösta ja till euron måste det finnas strikta regler på plats. Självklart borde de socialdemokratiska kollegerna fullt ut stödja förslagen om en budgetpolitik som uppmanar till sunda statsfinanser, något som socialdemokraterna på 90-talet själva introducerade i Sverige.

Därtill har jag tillsammans med Olle Ludvigsson lyckats få igenom ett förslag som värnar de svenska kollektivavtalen och stärker principen att lönebildning inte ska bestämmas på EU-nivå utan även fortsättningsvis av arbetsmarknadens parter.

Idag röjdes det sista hindret - förhoppningvis - för att socialdemokraterna ska kunna stödja svenskt deltagande i europluspakten. Och då kan vi lämna EU-kritikerna från Ungern, Tjeckien och Storbritanninen. Ska Sverige tillhöra EU:s inre kärna häller inte sådant sällskap.


Glad Midsommar,
önskar jag er alla!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar