onsdag 8 juni 2011

Därför ser vi med oro på vad som händer

Öresundsregionen har blivit en framgångssaga och Nordens största storstadsregion, med god tillväxt och många arbetstillfällen. Det råder ingen tvekan om att det är den fria rörligheten och regionala integrationen som bidragit till framgången.
Vi drar gemensam nytta av samarbetet med närmsta grannarna.
Därför ser vi med oro på vad som nu händer över sundet. Signalerna som skickas från ett Danmark, med en stark populistisk kraft i Dansk Folkeparti, är mycket olycksbådande. Små och stora kliv tas just nu i riktning bort från den öppna och gemensamma regionpolitiken.

Läs mer om detta i Kvällsposten den 8 juni 2011, där jag och min FP-kollega Christer Nylander skriver om dansk politik och Öresundsintegrationen. .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar