fredag 17 juni 2011

Chee Soon Juan får LI:s Frihetspris

Styrelsen för Liberala Internationalen har idag i Manila utsett Chee Soon Juan från Singapore till LI:s Frihetspris. Förslaget kom från FP och Silcs Martin Ängeby höll en engagerande plädering som fick stort stöd av delegaterna.

Chee Soon Juan är en kontroversiell politiker i Singapore och generalsekreterare för Singapores demokratiska parti (SDP). Han har blivit gripen och fängslad ett antal gånger för sin politiska verksamhet, främst för att upprepade gånger ha trotsat Singapores lagar om polistillstånd före politiska demonstrationer eller offentliga tal i politiska frågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar