lördag 4 december 2010

AVS-EU församlingens sista dag: Blandade känslor men fortsatt hopp om den demokratiska processen

Det var mycket nedslående att höra AVS-rådets svar på min fråga om massvåldtäkterna i östra Kongo.

Allt jag fick som svar var olika referenser till deklarationer som har undertecknats. Det duger inte! Vi kan inte sopa problemet under mattan på det sättet och jag är mycket upprörd över att vi inte har haft en seriös diskussion om problemet under veckan.

Hela världens ögon riktas mot dessa hemska händelser men vi som befinner oss på plats i Kongo tiger. Det borde ha varit en punkt på agendan, och att utelämna en sådan viktig fråga gör mig väldigt bekymrad för den demokratiska processen. Inte bara i Kongo, men i samtliga medlemsländer i den gemensamma församlingen, eftersom att tiga är att tyst acceptera.

Det var därför ytterst viktigt att min kollega Forte, från Jamaica, följde upp min fråga på ett mycket bra sätt och även hon beklagade att frågan inte har diskuteras mer ingående. Hon uppmanande även AVS-länderna att ta ett större ansvar för problemet och hänvisade till Chiles före detta president, Michelle Bachelet, som sedan september är Under-Secretary-General for Gender Equality and the Empowerment of women på FN, och krävde att även Bachelet måste agera kraftfullt i frågan.

Det var också väldigt tråkigt att se att EU:s ministerråd inte var representerat överhuvudtaget. Det är oacceptabelt att de saknas under debatten eftersom det visar på allt annat än seriöst engagemang för AVS-länderna och deras samarbete med EU. En fråga som blir allt viktigare om vi vill påverka AVS-länderna i en demokratisk riktning med tanke på kinesernas allt starkare inflytande i Afrika. Om ryktena stämmer om att det beror på intern konkurrens om vem som, nu efter Lissabonfördraget, ska representera EU är det än mer olyckligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar