torsdag 7 oktober 2010

Javisst borde även Sverige ha euron!

GP har idag en välskriven ledare om vikten av svenskt euromedlemskap. Läs den!

Här några ytterligare argument till varför Sverige borde vara fullvärdig medlem av EU inklusive euron:
- Eurosamarbetet har visat sig fungera i svårast möjliga test, den globala finanskrisen. Räddningsmekanismer gick igång, krisen bemöttes, och framför allt - tack vare en gemensam valuta slapp Europa en valutakris som sten på bördan under en svår tid.
- Gemensam valuta skulle minska transaktionskostnaderna väsentligt för svenska företag, inte minst den exportberoende basindustrin. Företagen betalar idag miljonbelopp för valutasäkring, pengar de skulle kunna lägga på utveckling och utbyggnad om vi hade gemensam valuta med vår viktigaste marknad.
- Euromedlemskap skulle innebära politiskt inflytande som vi idag går miste om. Vi påverkas redan idag av vad eurogruppen beslutar, då borde vi väl också kräva att få sitta med i styrhytten.

Sverige har allt att vinna på att gå med i eurosamarbetet fullt ut. Det blir allt tydligare.

Hur länge har vi råd att stå utanför?

2 kommentarer:

 1. Hur många Euroländer har aktivt brutit mot Eurosamarbetets regler och ljugit om den egna ekonomin?

  Samtliga.  Hur många har blivit straffade för det?

  Ingen.


  Man kan vara för en gemensam valuta utan att vara för euron.
  Sätt igång en utredning om en ersättning till nuvarande euron istället för att envist hänga kvar vid en valuta inget av länderna respekterar.

  SvaraRadera
 2. Hur länge har vi råd att stå utanför? Förmodligen ända tills euron faller sönder.

  En mycket allvarligare fråga är hur länge vi har råd med politiker som har så dålig verklighetsuppfattning som herr Schmidt?

  SvaraRadera